Önümler

Gar ýagmagy üçin NRX1000 1000W ýagly teker motory

Gar ýagmagy üçin NRX1000 1000W ýagly teker motory

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda barha köp adam, esasanam ýaşlar elektron tigirli bolmak isleýärler.Gar e-welosiped iň gowy saýlawdyr we ABŞ-da we Kanadada gaty meşhurdyr.Her ýyl bu 1000w motoryň köp mukdaryny eksport edýäris.

Biziň artykmaçlyklarymyz: a.Motora garaşyň, elektron welosiped öwrüliş toplumlarynyň hemmesini üpjün edip bileris.Çarçuwyňyz bar bolsa, önümlerimizi alanyňyzdan soň aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.b.Biz öndüriji, müşderiler bäsdeşlik bahasyny alyp bilerler.c.Bizde ösen tehnologiýa, ýokary hyzmat bar.dA talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen önüm.

 • Naprýa .eniýe (V)

  Naprýa .eniýe (V)

  48

 • Bahalandyrylan güýç (W)

  Bahalandyrylan güýç (W)

  1000

 • Tizlik (Km / sag)

  Tizlik (Km / sag)

  35-50

 • Iň ýokary tork

  Iň ýokary tork

  85

ÖNÜMLER DETAIL

ÖNÜMLER TAGLARY

Esasy maglumatlar Naprýa .eniýe (v) 48
Bahalandyrylan güýç (W) 1000
Tizlik (KM / sag) 35-50
Iň ýokary tork (Nm) 85
Iň ýokary netijelilik (%) ≥81
Tigiriň ululygy (dýuým) 20-29
Diş gatnaşygy 1: 5
Polýus jübüti 8
Şowhunly (dB) < 50
Agramy (kg) 5.8
Iş temperaturasy (° C) -20-45
Gepleşik spesifikasiýasy 36H * 12G / 13G
Tormoz Disk tormozy
Kabel ýagdaýy Çep

Freygy-ýygydan soralýan soraglar
Motor tehniki goldaw toparymyz, hereketlendirijiler barada ýygy-ýygydan soralýan soraglara jogap berer, şeýle hem hereketlendirijini ulanmak, müşderilere motor ulanylanda ýüze çykýan kynçylyklary çözmäge kömek etmek üçin motor saýlamak, işlemek we tehniki hyzmat etmek boýunça maslahatlar berer.

Satuwdan soň hyzmat
Awtoulag gurnamak we işe girizmek, tehniki hyzmat etmek ýaly satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty hödürlemek üçin kompaniýamyz, satuwdan soňky hyzmat topary bar.

Müşderilerimiz motorlarymyzyň hilini tanadylar we ajaýyp müşderi hyzmatymyza ýokary baha berdiler.Motorlarymyzy senagat tehnikasyndan başlap, elektrik ulaglaryna çenli dürli programmalarda ulanan müşderilerden oňyn syn aldyk.Müşderilerimize iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmäge çalyşýarys we hereketlendirijilerimiz kämillige ygrarlylygymyzyň netijesidir.

Motorymyz diňe bir özboluşly dizaýny sebäpli däl, eýsem tygşytlylygy we köp taraplylygy sebäpli bu pudakda ýokary hormatlanýar.Kiçijik öý enjamlaryny işletmekden başlap, has uly senagat maşynlaryna gözegçilik etmek ýaly dürli meseleler üçin ulanyp boljak enjam.Adaty hereketlendirijilerden has ýokary netijelilik hödürleýär we gurmak we goldamak aňsat.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan ýokary ygtybarly we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmek üçin döredildi.

Indi size merkezi motor maglumatyny paýlaşarys.

“Hub Motor” toplumlary

 • 1000w Hub motor
 • Torokary tork
 • Effokary netijelilik
 • Atureetişen tehnologiýa
 • Satyş hyzmatyndan soň
 • Bäsdeşlik bahasy ýokary tork